BPM چیست؟

مدیریت فرایندهای کسب و کار علم و هنر نظارت بر نحوه انجام کارها در یک سازمان به منظور حصول اطمینان از کسب نتایج سازگار و بهره مندی از فرصت های بهبود است. نکته حائز اهمیت در این تعریف این است که مدیریت فرآیندهای کسب و کار به معنی ایجاد بهبود در رویه انجام یک فعالیت منفرد نیست. بلکه به معنی مدیریت کل زنجیره رویدادها، فعالیت ها و تصمیماتی است که نهایتا منجر به خلق ارزش برای سازمان و مشتریان می شوند. این زنجیره از رویدادها، فعالیت ها و تصمیمات، فرایند نامیده می شوند. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت مدیریت هوشمند Dexiro می باشد. - powered by Enfold WordPress Theme