سیستم مدیریت مدارک / اسناد مهندسی (Engineering Documents Management System)

یکی از اصلی ترین فازها در پروژه هایی که با رویکرد EPC اجرا می گردند فاز E یا همان فاز مهندسی و طراحی پروژه است که اولین فاز از فازهای سه گانه با این رویکرد می باشد. در یک پروژه مهندسی با توجه به ماهیت آن که همواره بر پایه و اساس تولید مدارک استوار است،، مقوله مدیریت اطلاعات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در پروژه های مهندسی، خروجی و محصول  پروژه بر پایه مدارکی استوار است که نهایتا فازهای بعدی پروژه (یعنی P و C ) و پس از آن (پیش راه اندازی، راه اندازی و نگهداری ) را تغذیه می نماید. در این پروژه ها کلیه تعاملات پروژه بر پایه رد و بدل شدن مدارک و اطلاعات مربوط به آن و مکاتباتی استوار است که نهایتا مدیریت صحیح مجموعه بر این اطلاعات سبب پیش برد صحیح و سریع پروژه می گردد.  dexiro شیرپوینت پورتال

 

حجم کار بخش مهندسی در پروژه‌ها در تمام بخش‌ها از MC و GC گرفته تا شرکت مهندس مشاور، استفاده از ابزارهای تخصصی مدیریت مدارک مهندسی را به نیازی استراتژیک تبدیل نموده است. به همین رو این سیستم یکی از اولین و مهمترین سیستم‌های نرم‌افزاری در بسیاری از سازمان‌های پروژه‌ای به شمار می‌رود.

تعدد مدارک مهندسی یک یا چند پروژه، نسخه‌های مختلف مدارک و دغدغه در دسترس بودن آخرین نسخه، دستگردانی داخلی، ارتباطات اطلاعاتی بین بخش یا شرکت مهندسی با سایر ذینفعان درگیر، صحت کمی و کیفی مدارک، محاسبه پیشرفت کار مهندسی و … همه و همه بخشی از نیازی است که طی این مسیر را برای هر شرکت مرتبط با مهندسی متوسط و بزرگی اجتناب ناپذیر کرده است.

سیستم مدیریت مدارک / اسناد مهندسی علاوه بر پوشش این نیازها ضمن ارتباط یکپارچه‌ای که با سایر سیستم‌ها  ایجاد نموده است مزیتی حیاتی در اجرای مجموعه پروژه را به ارمغان می‌آورد. این ارتباط‌ها به خصوص با بخش دفتر فنی مهندسی سایت پروژه، تدارکات و خرید کالا، تسریع بخشی و بازرسی کالای پروژه، کنترل کالای سایت پروژه، کنترل کیفیت، ساخت و نصب بسیار حایز اهمیت هستند.

 

امکانات و قابلیت ها

 • کنترل بر اساس فهرست پایه مدارک (MDR)
 • مدیریت همزمان چند فهرست پایه‌ای مدارک (MDR) در یک پروژه
 • دستیابی و مشاهده اطلاعات و سوابق همه نسخه‌های مدارک
 • کنترل خودکار نسخه‌های مدارک
 • محاسبه درصد پیشرفت
 • فهرست توزیع مدارک و توزیع خودکار/دستی
 • دستگردانی
 • گزارش وضعیت لحظه‌ای دستگردانی
 • محاسبه تاخیرها در گردش مدارک داخلی / خارجی
 • مرکز کنترل مدارک پروژه – دبیرخانه مهندسی (DCC)
 • مدیریت ترانسمیتال‌های وارده ، صادره و داخلی
 • مدیریت نامه نظرات وارده و صادره (Comment Sheets)
 • مدیریت مکاتبات رفع ابهام
 • دستیابی سریع به اسناد و گیرندگان یک ترانسمیتال
 • تولید خودکار ترانسمیتال صادره، نامه نظرات صادره، نامه رفع ابهام صادره
 • کنترل چرخه مبادله مدرک مهندسی بین ذینفعان
 • گروه بندی مدارک مهندسی
 • امکان ایجاد سطوح دسترسی متفاوت و تعریف کنترل کننده های مدرک
 • کنترل دسترسی مشاهده هریک از فایل‌های مرتبط به مدرک
 • ارائه گزارشات و داشبورد های مدیریتی از وضعیت مدارک در سیستم
 • • امکان بارگذاری و ایجاد آرشیو فنی مراجع و مدارک فنی و مهندسی شامل استاندارد ها مهندسی، هندبوک ها، کتابچه و …

مختصری درباره سیستم مدیریت مدارک مهندسی

تعریف MDR در سطوح مختلف

در سیستم مدیریت مدارک مهندسی توسعه یافته بر بستر شیرپوینت با پیش بینی و تعریف مشخصه های مختلف برای هر سند از قبیل پروژه مربوطه، مراحل مختلف مهندسی ( پایه، تفضیلی، اجرایی و …) امکان پیگیری اسناد در بخش های مختلف مهیا می شود. همچنین با تعیین میزان منابع مورد نیاز ، وزن و زمان برآورد شده برای ارایه اولین نسخه هر سند، این سیستم به عنوان ابزاری برای مدیریت مدارک مهندسی و تخصیص منابع انسانی ایفای نقش می نماید.در ضمن با ثبت تمام واقعیات پروژه در این زمینه ها این سیستم به ابزار بسیار کارآمدی برای ثبت دانش فنی و برنامه ریزی برای پروژه های آتی شرکت تبدیل خواهد شد.

کنترل ارکان پروژه

قابلیت تعریف تمام ارکان پروژه اعم کارفرما، مشاور و پیمانکاران بخش های مختلف و کارشناسان مرتبط با هر یک از این بخش ها در این سیستم وجود دارد و بر اساس وظایف محوله، دسترسی به بخش های مختلف اعطا می گردد.با مشخص کردن زمان های مورد نیاز تهیه اسناد، این سیستم می تواند ابزار مناسبی برای بررسی عملکرد هر بخش یا فرد خاص و مقایسه عملکرد واحد های مشابه از لحاظ کاری باشد. همچنین با ثبت و بایگانی گردش اسناد و تصحیح های انجام شده در هر سند از لحاظ کمی نیز ابزاری مناسب برای بررسی کیفیت کار افراد و بخش های گوناگون می تواند باشد.

تعیین آخرین نسخه هر مدرک

این سیستم دارای امکان بررسی نوع و شماره نسخه مدرک در هر مرحله ای می باشد و برای نسخه های جدید تهیه شده، شماره نسخه مناسب را پیشنهاد می کند تا از تهیه نسخه های تکراری و نامناسب در سیستم جلوگیری شود. همچنین کلیه نسخ مدارک برای مراجعات بعدی در سیستم ذخیره می گردند.

کنترل گردش اسناد پروژه

با ثبت مشخصات افراد شاغل در پروژه و نوع شخصیت حقوقی و جایگاه هر شخص، می توان قوانینی برای گردش اسناد در بخش های گوناگون وضع کرد.همچنین سیستم با تلفیق مشخصات، گروه و دیسیپلین هر سند می تواند افرادی را بعنوان گیرنده از بین کارشناسان مرتبط در شرکت های مختلف مناسب بعنوان افراد مجاز برای دریافت این سند پیشنهاد دهد تا فرستنده بتواند گیرندگان مورد نظر خود را در محدوده اختیارات تعریف شده برای او متناسب با هر سند، انتخاب نماید.

صدور تراسمیتال

مطابق روال پروژه های مهندسی، هر مدرک مهندسی یا مجموعه ای از مدارک، هنگام صدور رسمی، به پیوست برگه ای به نام ترانسمیتال ارسال می گردند. ترانسمیتال یک سند قابل تعریف در پروژه بوده و دارای اطلاعات عمومی مدارک موجود در آن از جمله شماره، عنوان، هدف از صدور، تعداد صفحات هر مدرک و اطلاعاتی از این قبیل به همراه مشخصات شرکت و فرد گیرنده ترانسمیتال می باشد.این سیستم با بهره گیی از یک لایه هوشمند، به صورت اتوماتیک ترانسمیتال های مورد نظر را با توجه به پیش فرض ثبت شده در پروژه، تهیه نموده و به همراه مدارک به گیرنده مربوطه ارسال می نماید.

کنترل بررسی و اظهار نظر روی مدارک

هنگام ارسال مدارک در هر مرحله ای با توجه به تعاریف انجام شده در سیستم ، گیرنده/گیرندگان مدرک دستور کار اولیه برای بررسی مدرک را دریافت می نمایند. همچنین در مواردی که نیاز به پاسخ از طرف گیرنده می باشد مهلت زمانی می تواند برای این منظور تعیین می شود. گیرنده/گیرندگان مدرک امکان درج و الصاق اظهار نظر های خود به صورت متن یا فایل به مدرک اصلی و عودت آن به ارسال کننده را دارا می باشند.نا گفته پیداست که ثبت تمامی این مراحل و گردش های کاری باعث شفافیت روند تهیه و بازبینی پروژه شده و از مسایل و مشکلات ناشی از فراموشی افراد و مفقود شدن مدارک در هر کدام از این مراحل که معمولا در پروژه ها با توجه به پیچیدگی نظارت بر اینگونه فعالیتها رخ میدهد، جلوگیری بعمل می آورد.

کنترل زمانبندی صدور مدارک

همانگونه که اشاره شد، در هنگام ایجاد MDR، تاریخ پیش بینی شده برای صدور اولین نسخه هر مدرک وارد سیستم میگردد. در این صورت سیستم با کنترل زمان های تعیین شده، به مسئولان صدور مدارک مربوطه، از طریق ارسال پیغام، نزدیک شدن به تاریخ صدور مدرک را اعلام میکند.

محاسبه پیشرفت مدارک مهندسی

سیستم مدیریت مدارک مهندسی با کنترل زمانبندی اولیه صدور مدارک، زمان واقعی صدور، آخرین نسخه های صادر شده، وزن هر مدرک و آخرین وضعیت مدارک، این امکان را در اختیار کاربران مسئول قرار می دهد تا در هر لحظه بتوانند آخرین وضعیت مدارک را مشاهده کرده و گزارش پیشرفت مدارک را به صورت کلی و یا نسبت به تاریخ مشخص و با امکانات گوناگون دریافت نمایند.

گزارشات

هر کاربری با توجه به وظایف تعریف شده در سیستم، امکان گزارش گیری از آخرین وضعیت و میزان پیشرفت فعالیتهای خویش و مجموعه تحت مدیریت آن برخوردار بوده و می تواند با توجه به تعاریف تعیین شده در سیستم، انواع گزارشات مورد نظر خود را استخراج نماید. از آن جمله می توان به محاسبه پیشرفت کار، میزان منابع انسانی مصرف شده، تعداد مدارک در وضعیتهای مختلف و … از ابتدای پروژه یا نسبت به تاریخ معین در محدوده کل پروژه و یا در محدوده دیسیپلین و گروه خاص اشاره کرد.

فرقی نمیکند که شما در کجای اقتصاد دیجیتالی فعالیت می‎کنید، شما به اطلاعات مورد نیازتان خیلی سریع‎تر، بهینه‌تر و موثرتر دسترسی خواهید داشت

ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت مدیریت هوشمند Dexiro می باشد. - powered by Enfold WordPress Theme